ქალთა  საინფორმაციო ცენტრი ხაშურში სამუშაო შეხვედრას გამართავს

2018 წლის 7 ნოემბერს, ხაშურის მერიის შენობაში, 14:00 საათზე, ქალთა  საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით გაიმართება სამუშაო შეხვედრა ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობებისა და საკრებულოს წევრებთან, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ/დევნილი მოსახლეობის, მედიის, ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან.

სამუშაო შეხვედრის მიზანია, დამსწრე საზოგადოებისთვის კოალიციური პროექტის „რეგიონული და ადგილობრივი ადმინისტრაციების შესაძლებლობების გაძლიერება გაეროს უშიშროების რეზოლუცია  1325 ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NAP) ლოკალიზაციის პროცესში, ამ პროცესებში დიალოგის აქტივიზაცია და ქალთა  მონაწილეობის გაძლიერება“  გაცნობა,    მუნიციპალიტეტში ამ საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნის ხელშეწყობა, რომელიც იმუშავებს გენდერული თანასწორობის მუნიციპალური სამოქმედო გეგმაში გაწერილ რეზოლუცია 1325 ლოკალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

შეხვედრის ფარგლებში  გაიმართება კონსულტაციები კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ/ დევნილთა წარმომადგენლებთან და ყველა დიანტერესებულ პირებთან,  რათა მოხდეს საჭიროებების გამოკვეთა  და  შემდგომში აღნიშნული  საკითხების მაქსიმალურად გათვალისწინება მუნიციპალიტეტის მიერ.

 ქალთა  საინფორმაციო ცენტრი  მთელი ქვეყნის მასშტაბით მუშაობს თვითმმართველობებთან გენდერული თანასწორობის პოლიტიკისა და  რეზოლუცია  1325 ეროვნული სამოქმედო გეგმის ლოკალიზაციის კუთხით.

შეხვედრა ორგანიზებულია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ, პროექტის „რეგიონული და ადგილობრივი ადმინისტრაციების შესაძლებლობების გაძლიერება გაეროს რეზოლუცია  1325 ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NAP) ლოკალიზაციის პროცესში და ამ პროცესებში დიალოგის აქტივიზაცია და ქალთა  (მათ შორის ყველაზე მარგინალიზებულისაც), მონაწილეობის გაძლიერება“ ფარგლებში.

პროექტის შესახებ:

არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია  იგპ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ -ს, ქალთა საინფორმაციო ცენტრისა და კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“-ს კოოპერირებით, 2018 წლის ნოემბერში იწყებს პროექტის: „რეგიონული და ადგილობრივი ადმინისტრაციების შესაძლებლობების გაძლიერება გაეროს რეზოლუცია  1325 ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NAP) ლოკალიზაციის პროცესში და ამ პროცესებში დიალოგის აქტივიზაცია და ქალთა  (მათ შორის ყველაზე მარგინალიზებულისაც), მონაწილეობის გაძლიერება“ განხორციელებას.

პროექტის ხორციელდება საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტი: გორი, კასპი, ხაშური, ქარელი, დუშეთი, ზუგდიდი, წალენჯიხა, საჩხერე, სტეფანწმინდა და წყალტუბო.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სამოქალაქო ფორუმების, ტრენინგების, საინფორმაციო შეხვედრების, კონფერენციების ჩატარება. ეს საქმიანობა ხელს შეუწყობს ადგილობრივ დონეზე დიალოგის გაღრმავებას და ამ პროცესში საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების ჩართვას.

პროექტის შედეგად  მოხდება კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისა და გოგონების რეალური საჭიროებების გათალისწინება მუნიციპალურ გეგმებში,  ერთობლივი მუშაობა ამ გეგმების რეალიზაციაზე. პროექტი  გააგრძელებს იმ სამუშაოს, რომელიც დაწყებულია ათივე მუნიციპალიტეტში, გენდერული თანასწორობის არსებული/შექმნილი  ინსტიტუციური მექანიზმის დახვეწის, გენდერული საბჭოების გაძლიერებისა და სამოქალაქო საზოგადოების და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული/დევნილი ქალებისა და ახალგაზრდების ჩართვის ამ საბჭოების მუშაობაში.

პროექტის შედეგად უნდა გაიზარდოს სამოქალაქო ჩართულობა სამოქმედო გეგმების განხორციელებაში და საზოგადოებრივი მონიტორინგი;  დამტკიცებული გეგმების მიერ გათვალისწინებულმა ღონისძიებებმა ხელი  უნდა შეუწყოს  კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული/დევნილი ქალებისა და ახალგაზრდების ადამიანური უსაფრთხოების გაზრდასა და მათი უფლებების რეალიზებას.

პროექტი დაფინანსებულია აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ და უნდა განხორციელდეს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მონაწილეობითა და მხარდაჭერით.

 

ინფორმაციისათვის მიმართეთ:

ნინო მოდებაძე

ტელეფონი: +995 555101966

თქვენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია! გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!