ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა 1 სექტემბერს გაიმართება

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება
2014 წლის 1 სექტემბერს
დღის წესრიგი

1. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

2. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
3. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
4. „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 ნოემბრის N156 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
5. ,,არტეზიული ჭებისათვის ელექტრო მრიცხველების მონტაჟის სამუშაოების“ გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე გამარტივებული შესყიდვით განხორციელების შესახებ;

6. „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში 2011 წლის ივნისის თვეში მდინარე სურამულას ადიდებით გამოწვეული სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 თებერვლის N12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მისამართი: ხაშური, ტაბიძის 2. ადმინისტრაციული შენობის II სართული

თქვენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია! გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!